Info Zorgverzekering; nieuwe Verzekering in 2013?

Moderators: Sanne, Team, Superuser, Angela

Gebruikersavatar
Team
Berichten: 302
Lid geworden op: zo 06 mei 2012, 10:31

Info Zorgverzekering; nieuwe Verzekering in 2013?

Bericht door Team » di 18 dec 2012, 19:46

NIEUWE zorgverzekering in 2013?

Veranderingen

premies
In 2013 blijven de premies voor de basisverzekeringen praktisch gelijk. De premies bij de aanvullende verzekeringen stijgen echter fors. Er is sprake van een stijging van de premie van de aanvullende verzekering, variërend van 1,5 tot ca. 11%. De meest opvallende uitschieter op dit moment is de AV Excellent van de Friesland die stijgt van Euro 88,50 naar Euro 140,75 per maand. Een stijging van 59%. CZ valt in positieve zin op omdat deze verzekeraar de premie van de basisverzekering met 2% heeft verlaagd en geen enkele premiewijziging doorvoert op de aanvullende verzekeringen.

De jaarlijkse premiestijging van de aanvullende verzekeringen bij een groot aantal verzekeraars is wel verklaarbaar. Steeds minder consumenten zijn bereid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, zeker mensen die zich volledig gezond voelen. Verzekeraars zien zich vervolgens geconfronteerd met een steeds kleiner wordende groep verzekerden die de premie voor de aanvullende verzekering moet opbrengen en waarbij gelijktijdig de schadelast per persoon hoger ligt. Daardoor wordt verlies geleden op de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico
Het eigen risico stijgt van € 220,- naar € 350,- en het basispakket is ook dit jaar weer versmald waarbij sommige medicijnen en verbandmiddelen niet meer worden vergoed. Ook zijn bij een nieuwe chronische indicatie voor fysiotherapie de eerste twintig behandelingen voor eigen rekening. Dit is vooral belangrijk als je oedeem hebt of mogelijk krijgt, littekens hebt van bijvoorbeeld een amputatie of bent bestraald.

Ook al blijft de premie voor de basisverzekering gemiddeld genomen over de gehele linie gelijk, als gevolg van de verdere versobering van het basispakket, de verhoging van het eigen risico van 220,00 euro naar 350,00 euro per jaar en de verhogingen van de premies van de aanvullende zorgverzekeringen zijn de meeste consumenten in 2013 fors duurder uit. Dit zijn redenen om je (aanvullende) zorgverzekering kritisch onder de loep te nemen vooral omdat de meeste mensen in Nederland oververzekerd zijn. We nemen vaak het zekere voor het onzekere maar als je kritisch kijkt en slim rekent, zou een keuze om je niet aanvullend te verzekeren best zinnig kunnen zijn.

Relevante wijzigingen in het pakket
Met ingang van volgend jaar worden veel verbandmaterialen niet meer vergoed. Alle lage druk compressiekousen (klasse 1) zijn verwijderd van de lijst verbandmaterialen maar zijn overgegaan naar de productgroep CO (compressiehulpmiddelen).
De Curetape is echter geen verbandmiddel (en dus terecht uit de vergoeding verbandmiddelen), is geen compressiehulpmiddel (en daarom niet op de lijst CO) maar is wél een hulpmiddel dat bij chronische lymfedrainage wordt gebruikt om behandeling/manuele lymfedrainage van ernstig oedeem te ondersteunen of het aantal behandelsessies fysiotherapie/lymfedrainage terug te dringen. Vanuit die optiek zou vergoeding van de cure-tape vanuit de verstrekking fysiotherapie (eventueel via hulpmiddelen) doelmatig zijn.

Dat is echter (nog) niet het geval. Het is via de NVFL (vereniging voor fysiotherapeuten die actief zijn binnen de lymfetherapie) en zorgverzekeraars onder de aandacht gebracht om maatregelen te nemen binnen de fysiotherapie om deze wijziging in vergoeding verbandmaterialen op te vangen.
Voorlopig is dit nog niet geregeld dus het advies is om nog dit jaar cure-tape te bestellen zodat je het eerste deel van 2013 vooruit kunt. Hopelijk is na het eerste kwartaal de vergoeding weer geregeld.

Opzeggen en afsluiten zorgverzekering

Wie dat wil, kan elk jaar tot en met 31 december wisselen van zorgverzekeraar.
De verzekering moet vóór 31-12-2012 uiterlijk om 23.59 worden opgezegd.
Als je nog niet goed weet waar je je opnieuw wilt verzekeren dan heb je daarna nog wel even de tijd: het afsluiten van een nieuwe verzekering kan namelijk tot en met 31 januari. Bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering vóór 1 januari gaat het opzeggen automatisch. De nieuwe zorgverzekeraar regelt dit dan met de oude zorgverzekeraar.
Als je zorg nodig hebt is niet alleen de premie maar ook de dienstverlening en bereikbaarheid van een verzekeraar voor overleg van belang. Goedkoop kan dan duurkoop zijn. Weeg zorgvuldig af wat voor jou het belangrijkste is…

Acceptatieplicht in de basisverzekering – risicoloos overstappen

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht en dus is overstappen in Nederland risicoloos. De meeste zorg voor borstkankerpatiënten zit gewoon in de basisverzekering: Alle ziekenhuiszorg: onderzoeken, behandelingen en consulten van specialisten die daarbij nodig zijn zoals opgenomen in de behandelstandaard Borstkanker worden gewoon vergoed. Ook een (deel)prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering, net als een pruik bij haarverlies of een armkous bij lymfeoedeem. Daarvoor is de basisverzekering dus voldoende.

Geen acceptatieplicht in de aanvullende verzekering

Voor aanvullende verzekeringen geldt die acceptatieplicht niet en is het verstandiger eerst een nieuwe verzekering af te sluiten voordat je de oude opzegt.
De basisverzekering kan je bij elke verzekeraar afsluiten en dat geldt ook voor een aanvullende verzekering. Dat mag óók bij verschillende verzekeraars en is geen verplichte combinatie zoals vaak wordt gedacht. Er is dus een grote vrijheid om te bewegen en te onderzoeken welke verzekering het beste bij je past.

Machtigingen

Lopende "verplichtingen" (ook machtigingen) worden door verzekeraars overgenomen bij overstap, zeker als de geleverde zorg onderdeel is van het verzekerde pakket: de basisverzekering.
Alle machtigingen die worden afgegeven voor een aanspraak in de basisverzekering, zijn door verzekeraars op dezelfde gronden beoordeeld (iedere verzekeraar is hierbij een uitvoerder van de criteria die gesteld zijn door het College voor Zorgverzekeringen - een adviesorgaan van de overheid) en dus worden díe overgenomen.
Als je hier onzeker over bent kan je vooraf hier gericht naar vragen per mail.
Vraag altijd om een schriftelijk antwoord of een schriftelijke bevestiging van een telefonisch bericht.

Als er ook een deel van de machtiging uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, dan is dát niet zonder meer overdraagbaar, tenzij de nieuwe aanvullende verzekering die je afsluit hetzelfde biedt zonder drempel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij vergoeding van zittend vervoer naar bestraling of chemotherapie uit de basisverzekering en eventueel een tegemoetkoming in de wettelijke eigen bijdrage die soms vanuit de aanvullende verzekering wordt tegemoet gekomen.
Als de zorg al is gestart bij je “oude zorgverzekeraar” dan wordt die daar nog afgerekend.
Als de zorg door de “oude verzekeraar” is gemachtigd maar pas wordt “verzilverd” na je overstap, dan neemt dus de “nieuwe verzekeraar” die verplichting over.

Aanvullende verzekering; directe acceptatie of een verklaring

Veel aanvullende verzekeringen kennen een directe acceptatie, maar de meest uitgebreide pakketten en tandartsverzekeringen kennen soms wel een drempel in de vorm van een medische verklaring / vragenlijst.
Op Independer http://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx kun je vinden welke verzekeringen direct accepteren en welke met een medische verklaring werken. Maak je een vergelijking op Independer,staat er in het overzicht van zorgverzekeringen of een verzekeraar een "directe acceptatie" heeft. Staat hier een kruis, dan moet je een medische verklaring invullen voor de aanvullende verzekering. Staat bij "directe acceptatie" een vink, is er geen medische keuring en word je direct geaccepteerd voor de aanvullende verzekering.

Op basis van die medische verklaring mág een verzekeraar je voor de aanvullende verzekering weigeren. [Borstkanker in het verleden kan een reden zijn om je te weigeren voor de onderdelen in een aanvullende verzekering waarvan het zeker is dat je die gaat gebruiken (het brandende huis). Toets dit dus eerst voordat je je lopende verzekering opzegt!]

Basisverzekering voor protheses en therapeutische elastische armkousen

Binnen de basisverzekering vallende hulpmiddelen zijn in relatie tot borstkanker de borstprothese en de Therapeutische Elastische Armkous (TEK), een compressiehulpmiddel. Voor een aantal hulpmiddelen hanteert de zorgverzekeraar richtlijnen voor de gebruikstermijn. Voor borstprothesen is dat in 2013 twee jaar en voor een TEK is dat een jaar. Vervanging binnen de termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel niet meer adequaat functioneert. Voor een aanvraag voor vervanging gelden dan dezelfde eisen (indicatie, nut, noodzaak) als bij aanvraag voor de eerste verstrekking.
In aanvang behoort tot de basisverzekering: 1 kous/ 1 paar, na 3 mnd 2 stuks, na 12 mnd 2 stuks. Dus ieder jaar twee kousen. Er moet sprake zijn van een "passende voorziening" en afhankelijk van je activiteiten en leefpatroon (werk, kinderen) kan een passende voorziening voor iedereen verschillend zijn. Een leverancier werkt met gemiddelden en dan zijn er dus ook uitschieters naar boven. De leverancier zal het recht op een passende voorziening niet altijd zelf benoemen omdat het effect heeft op zijn rendement, maar je hoeft dus niet met kapotte kousen of protheses door te lopen als er sprake is van ordentelijk (maar intensief) gebruik en onderhoud.

Aanvullende verzekering; relevantie van onderdelen

Het is zinnig om alle onderdelen in je aanvullende verzekering door te spitten op hun relevantie voor jou en om te beoordelen of een aanvullende verzekering überhaupt zinnig is. Als je gezond bent en weinig tot geen zorg nodig hebt, heb je in principe geen aanvullende verzekering nodig. De basisverzekering dekt alle basiszorg. Oriënteer je dus goed op wat voor jou belangrijk is...

Een aanvullende verzekering is wat een verzekeraar zijn inkomsten verschaft.
De premie van de basisverzekering is om de werkelijke zorgkosten uit het basispakket van de verzekerden én de afhandeling en zorginkoop daarvan te kunnen dekken.
Een aanvullende verzekering bestaat vaak uit veel dingen waar je geen gebruik van maakt. Aanvullende verzekeringen van de diverse verzekeraars verschillen qua inhoud vaak niet zoveel van elkaar. Kijk dus goed welke onderdelen je aanspreken/ interessant voor je zouden zijn en of je er gebruik van zou maken.
Vraag je af: “Wat kost een verzekering per jaar” en “wat kost het als je een consult of aanschaf zélf betaalt of doet?” Als je kleine uitgaven zelf kunt doen is verzekeren vaak niet nodig of zelfs duurder...

Polisvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden

Kijk ook goed naar de kleine lettertjes in de polis- en verzekeringsvoorwaarden. Er is een verzekeraar die zich met zijn polis onderscheidt in het kunnen afnemen van modules. Pas in de verzekeringsvoorwaarden staat vervolgens genoemd wat de voorwaarden zijn in geval van een losse afname van modules, zonder basisverzekering.
De slogan “Per maand opzegbaar” en de flexibiliteit die je denkt te verkrijgen, geldt bijvoorbeeld alleen in combinatie met basisverzekering en bij apart afsluiten is dat alleen mogelijk voor het gehele kalenderjaar (inclusief eventuele wachttijden voordat je aanspraak kunt doen op de module). Ook is de premie anders dan op de voorpagina van de site (te vinden in een tabel) én zijn er forse extra administratiekosten…
Dit soort verschillen zijn geen uitzondering en de meeste verzekeringen kennen ook nadere verzekeringsvoorwaarden. Lees dus goed!
Soms wordt er een maximumbedrag gehanteerd voor bijvoorbeeld fysiotherapie dat in verhouding tot de kosten voor behandelingen dan eigenlijk maar een karige vergoeding is. Een "gewone" zitting fysiotherapie is rond de €28,-. Een maximum bedrag van €250,- dekt dan dus negen behandelingen. Een zitting lymfedrainaige is ruim €42,- en dan worden er maar 5 behandelingen door de aanvullende verzekering gedekt. Bij het afsluiten van een nieuwe aanvullende verzekering zijn er soms wachttijden voordat je werkelijk van de verstrekking gebruik kunt gaan maken. Dat kan heel onwenselijk zijn. Kijk goed of wat je betaalt in verhouding staat tot wat de verzekeraar vergoedt.
Maak je eigen afwegingen!
Natura of restitutie?

De meeste zorgverzekeringen zijn een natura-polis. Dat wil zeggen: je hoeft niets zelf te betalen want de afrekening gebeurt via de verzekeraar op basis van een overeenkomst tussen ziekenhuis en verzekeraar. Er wordt vaak geroepen dat bij een natura-polis de verzekeraar bepaalt naar welke zorgverlener je gaat. Het klopt inderdaad dat je je moet wenden tot gecontracteerde aanbieders, maar meestal zal de huisarts of specialist je hier ook naar verwijzen. In principe zijn alle ziekenhuizen in Nederland en ook sommige ziekenhuizen vlak over de grens gecontracteerd. Daardoor kun je dus ook bij een naturaverzekering meestal gewoon zelf bepalen waar je heen gaat en kun je naar elk ziekenhuis in je buurt.

Natura
Bij een natura-polis zijn er tussen zorgverzekeraar en aanbieder afspraken gemaakt over service- en dienstverlening, over kwaliteit van zorg en over de prijs. De vier grote verzekeraars en één inkoopcombinatie zijn de hoofdinkopers van zorg. Kleinere verzekeraars zitten soms als tweede partij aan tafel maar meestal liften zij – behalve op de prijsafspraken – mee op de zorginhoudelijke afspraken die door de grotere verzekeraars worden gemaakt. Verzekeraars worden steeds meer afgerekend op het inkopen van kwaliteit en het beheersen van de groei van de Nederlandse zorgkosten. Het is pas van de laatste tijd dat sommige ziekenhuizen niet meer voor enkele vormen van zorg worden gecontracteerd omdat ze niet voldoen aan de door de eigen Orde van Medisch Specialisten gestelde kwaliteitseisen zoals bijvoorbeeld het aantal ingrepen. Áls er nu ziekenhuizen niet gecontracteerd zijn voor bijvoorbeeld borstkankerzorg, dan is de discipline in het betreffende ziekenhuis onder de door de medici gestelde maat. Oók als er een geweldige chirurg uit een naburig ziekenhuis komt opereren... Goede zorg wordt geleverd door multidisciplinaire teams en niet door één specialist en dáár zijn de criteria op gebaseerd... Een verzekeraar kan dit beoordelen en een verzekerde vaak niet. Is vrije keuze dan een gunst of een last? Dat zal je voor jezelf uit moeten maken...

Restitutie
Bij een restitutiepolis heb je zogenaamd een vrije keuze én daarom een hogere premie, naast een eigen administratie. Zo’n polis is vooral prima als je niks mankeert, want je hebt er met borstkanker zó een administratieve baan bij. In principe worden binnen een restitutiepolis alle kosten die je maakt, vergoed. Jij betaalt de zorgverlener en de verzekeraar betaalt jou. Om niet voor te hoeven schieten, kún je wachten met het betalen van de rekening van de zorgverlener tot het bedrag door de verzekeraar op je rekening is gestort. Als dat langer duurt, wordt de zorgverlener daar niet vrolijk van en mag hij je sommeren tot betalen; hij heeft een betaalrelatie met jou en niet met je verzekeraar.
De keerzijde van een restitiutiepolis kan zijn dat bij de vergoeding uit wordt gegaan van een marktconform tarief. De werkelijke kosten die een niet-gecontracteerde aanbieder in rekening brengt (zoals een particuliere kliniek) kunnen hoger liggen dan dat tarief waardoor het verschil zelf moet worden betaald. Voor zorg die gemachtigd moet worden, zoals een DIEP-reconstructie in het buitenland, geldt vaak ook – gebaseerd op het maximum Nederlands tarief - een lagere vergoeding dan de kosten die het betreffende ziekenhuis bij jou in rekening brengt.

Als je voorheen een restitutiepolis had,en nu recent bent geconfronteerd met borstkanker waarvan de meeste kosten pas in 2013 in rekening worden gebracht omdat behandelingen dán plaats gaan vinden, is het misschien handig om over te stappen van restitutie naar natura. Dat bespaart je veel regelen en administreren én de schok van de enorme kosten die met je behandelingen gepaard gaan.

Ook bij een behoefte aan zorg in het buitenland is het soms juist handiger om over te stappen naar een natura verzekering van een (grotere) verzekeraar die directe inkoop pleegt over de grens (en dus niet werkt met machtigingen voor vergoeding achteraf) omdat er dan geen financiële risico's zijn bij de behandeling in het buitenland.

Aanvullende verzekering of niet; risico’s

Verzekeren gaat niet over consumeren (iets afnemen en betalen). Verzekeren doe je andersom; éérst betalen voor een (onaanvaardbaar financieel) risico dat je loopt, en als blijkt dat dat risico zich niet voordoet, kun je de verzekering opzeggen. Achteraf alsnog een verzekering aangaan is "een brandend huis verzekeren" en daar proberen verzekeraars wél (terecht) een stokje voor te steken.
“ik wil graag geld uitsparen en zit er nu aan te denken om de aanvullende verzekeringen op te zeggen. Maar als ik lymfeoedeem ontwikkel en de aanvullende verzekering weer wil in 2013, krijg ik dan geen keuring? Word ik dan zo geaccepteerd?”

De goedkopere aanvullende verzekeringen hebben meestal een directe acceptatie, duurdere hanteren vaak een vragenlijst. Het kan zijn dat als er bij een vraag als "heeft u in 2012 (meer dan x maal) fysiotherapiebehandelingen gehad "ja" wordt ingevuld, dat er dan een uitsluiting is voor fysiotherapie of een wachttijd. Goedkoop zou in dit geval duurkoop kunnen zijn, als het geluk niet aan je zijde is.
In dit geval is het advies – als het risico op oedeem reëel is bij een okselklierdissectie, al dan niet gevolgd door bestraling - om je wél aanvullend te verzekeren in 2013 en eventueel in 2014 deze weer op te zeggen als alles goed blijft gaan. Overigens kun je nog jaren ná behandelingen oedeem ontwikkelen, maar de kans wordt wel kleiner.
Door nu te besparen kun je in 2014, als het geluk niet aan je zijde was, problemen krijgen met acceptatie.
Als je op internet een verzekeringsvergelijking doet, kun je vinden welke verzekeraars bij welke aanvullende verzekeringen direct accepteren en welke daarbij vragenlijsten hanteren; dan kun je je een beetje oriënteren op de mogelijke risico's...

Chronische fysiotherapie in de basisverzekering

Fysiotherapie valt alleen voor enkele chronische aandoeningen onder de basisverzekering. In 2012 en ook voor 2013 is die drempel op 20 behandelingen gesteld. Die kunnen eventueel door een aanvullende verzekering worden opgevangen. Voor aandoeningen die niet op de “lijst” voorkomen kan dus alleen de aanvullende verzekering behandelingen vergoeden.

Voor diegenen die door bestralingsschade en/of okselklierdissectie en/of amputatie chronische fysiotherapie nodig hebben in verband met verklevingen, verlittekening en/of lymfe-oedeem is de maatregel dat de eerste twintig behandelingen niet meer onder de basisverzekering zullen vallen mogelijk van grote impact op eventuele zorgkosten voor fysiotherapie in 2013. Gelukkig worden alle behandelingen die daarna nodig zijn in het geval van een chronische aandoening die staat benoemd in de lijst van het ministerie van VWS: http://www.veranderingenindezorg.nl/lijst.php wel vanuit de basisverzekering vergoed. Er is dan geen maximum aantal behandelingen.

Binnen deze lijst zijn – buiten enkele genoemde behandelingen bij uitzaaiingen - vooral van toepassing:
 B7 frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (maximaal twaalf maanden behandeling)
 D3 lymfoedeem
 en D4 littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma.

Er is een jaarlijkse verwijzing nodig van je huisarts, oncoloog of chirurg.
Deze verklaring of aanvraag heeft de fysiotherapeut nodig om zich te kunnen verantwoorden aan de verzekeraar als die er om vraagt.
Als deze behandelingen al in 2012 zijn gestart dan is de grens van 20 behandelingen vaak al gepasseerd. Als er nog niet 20 behandelingen zijn betaald, dan worden er in 2013 de nog resterende behandelingen in rekening gebracht.
Zijn behandelingen al eerder gestart dan wordt de chronische indicatie in principe ieder jaar verlengd. Je hoeft dan niet ieder jaar de eerste 20 behandelingen zelf te betalen ( alleen het eerste jaar).
Bij een nieuwe chronische indicatie moeten dus de eerste 20 behandelingen zelf worden betaald of kan (voor een deel) een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Je zult voor jezelf uit moeten maken hoevéél je dat kost en of het goedkoper is om dit zelf te betalen dan een aanvullende verzekering af te sluiten.

Mocht je na je diagnose in 2012 en (de start van) alle behandelingen nu in 2013 lymfeoedeem ontwikkelen,zou je geconfronteerd kunnen worden met € 880,- (20 maal € 44,-) aan eigen kosten voor de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening. Mocht je daarnaast bijvoorbeeld ook Herstel en Balans willen doen dan ben je eveneens rond de € 800,- kwijt. Totaal € 1680,-. Tegen dát risico kan je je dus verzekeren... Want als je dat afzet tegen een aanvullende verzekering van ongeveer € 40,- dan zijn de kosten van deze verzekering 12 x € 40,- = 440,- een stuk lager.
Kijk wél goed in de polisvoorwaarden of deze verstrekkingen er in vallen.

Overstappen en eerste 20 behandelingen nog niet vol
Het maakt niet uit bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Altijd zijn de eerste twintig behandelingen voor jezelf (of de AV) en daarna start pas de basisverzekering.
Ook als je overstapt, gaat na 20 keer de basisverzekering de zorgkosten dekken.
Het gaat wel eens mis en het is soms even puzzelen om die eerste twintig vast te stellen, maar dat kan altijd via je eigen therapeut (die kan een behandeloverzicht uitdraaien).

Laatste noot: Als je al langer fysiotherapie hebt, is het raadzaam om bij je fysiotherapeut te checken of je op Code 1: Chronische indicatie in zijn systeem staat en of de behandelingen inderdaad bij je verzekeraar onder die code worden gedeclareerd. Als dat het geval is, wordt bij een natura verzekering alles vergoed via de zorgverzekeraar. In geval van een restitutieverzekering kan je de nota met de juiste code bij de verzekeraar indienen.
Als je behandelingen niet op de juiste code worden ingediend dan krijg je een nota van je fysio zélf of loopt de betaling ongemerkt via je aanvullende verzekering tot het maximum daar is bereikt, terwijl de zorg ten laste van de basisverzekering moet worden gebracht. Check dat!

Eigen Risico

Het eigen risico (ER) wordt geheven over kosten die worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Als er vanuit de aanvullende verzekering vergoedingen worden gegeven, wordt hierbij dus níet een deel ingehouden.
Je betaalt geen ER voor zorgkosten voor de huisarts, voor tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar, voor verloskundige zorg en kraamzorg, voor gratis bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek, voor de griepprik voor risicogroepen en zoals gezegd voor zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Je kunt je basispremie verlagen door zelf te kiezen voor een hóger eigen risico dan het wettelijke ER van €350,-. Als je midden in je behandelingen zit, is dat ER echter heel snel en eenvoudig “volgestort”. Het is dan dus niet verstandig om het ER te verhogen in ruil voor lagere premie. Omdat je meestal de besparing van minder premie direct kwijt bent aan dat hogere ER. Als je in andere jaren voor een hoger eigen risico hebt gekozen, pas dat dan aan.

Nog geen rekening gehad voor Eigen Risico
Het kan zo zijn dat zorgaanbieders lang wachten met het sturen van nota’s.
Ziekenhuizen sturen pas een nota als de zorg (of de Diagnose Behandel Combinatie: DBC/DOT) is afgesloten en zo kan het zijn dat voor zorg die in 2012 is geleverd er pas in 2013 een declaratie volgt.
Wat wordt gebruikt voor de heffing van het eigen risico is de datum van opening van de DBC. Ook als deze pas in 2013 wordt gedeclareerd (lees afgesloten) dan geldt toch de startdatum. Díe DBC geldt dan voor het ER van 2012 en niet voor het ER in 2013.
Als er vervolgbehandelingen starten in 2012 dan is dat met een nieuwe DBC en die wordt dan ten laste van het ER in 2013 gebracht. Als er onderzoek wordt verricht op materiaal, geldt de datum van dat onderzoek.


Mochten er meer vragen of onduidelijkheden zijn dan kun je gewoon een vraag stellen op www.borstkankervragen.nl
Stel je vragen of lees mee…


Wil je deze informatie printen, dan kan dat hier

Terug naar “December 2012”