Pagina 1 van 1

Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie

Geplaatst: di 15 mei 2012, 15:43
door Team
Het Nederlands Netwerk fertiliteitspreservatie (NNF) stimuleert zorg voor en onderzoek naar het behoud van de mogelijkheid tot voortplanting wanneer vruchtbaarheid bedreigd wordt door (de behandeling van) ziekte. Binnen dit samenwerkingsverband werken voortplantingsgeneeskundigen en embryologen samen met als doel dat fertiliteitspreservatie voor patiƫnten uit heel Nederland beschikbaar is/wordt indien relevant. In elke deelnemende kliniek wordt uniform gecounseld over de (on)mogelijkheden van fertilititeitspreservatie en kan psychosociale ondersteuning worden geboden. Daarbij biedt het Netwerk zorgvuldige en adequate informatievoorziening over fertiliteitspreservatie aan patiƫnten, behandelend artsen en publiek.

http://www.nnf-info.nl/uploads/docs/Borstkanker.pdf