NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Moderators: Team, Superuser, Angela, Sanne

Gebruikersavatar
Team
Berichten: 302
Lid geworden op: zo 06 mei 2012, 10:31

NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Team » do 14 nov 2013, 11:09

Er valt hier en daar best iets te besparen als je je (aanvullende) zorgverzekering kritisch onder de loep neemt. De meeste mensen in Nederland blijken oververzekerd te zijn. We nemen vaak het zekere voor het onzekere maar als je kritisch kijkt en slim rekent, zou een keuze om je niet aanvullend te verzekeren best zinnig kunnen zijn.

Veranderingen
- Het basispakket is vrijwel hetzelfde gebleven.
- Psychologische hulp volledig vergoed: De afgelopen jaren werd alleen tweedelijns psychologische hulp volledig vanuit de basisverzekering betaald. Voor eerstelijns psychologische hulp kreeg je alleen de eerste vijf behandelingen vergoed. Dat verandert, want vanaf 1 januari wordt alle psychologische hulp betaald vanuit de basisverzekering. De zorg moet wel noodzakelijk zijn en daarop zal meer worden gelet. ‘Zorg moet zinnig en zuinig zijn’ is het nieuwe motto voor de basisverzekering.
- Zorgtoeslag verlaagd: De Zorgtoeslag wordt verlaagd. Dat is met name nadelig voor mensen met een laag of midden inkomen. Voor chronisch zieken en gehandicapten vervalt de compensatieregeling voor het eigen risico. Mogelijk ontvangen zij op een andere manier compensatie voor hun zorgkosten.
- De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft. Let wel op de voorwaarden die hiervoor gelden. Zie hier
- Vanaf 2014 krijgen chronisch zieken geen compensatie meer voor het eigen risico.
- Tot 2014 kregen chronisch zieken en gehandicapten een korting op de eigen bijdrage voor zorg uit de AWBZ of WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor zorg uit de AWBZ blijft een gedeeltelijke compensatie voor de eigen bijdrage, maar deze compensatie vervalt voor zorg en/of hulpmiddelen uit de Wmo.
- Vanaf 2014 vervalt de algemene tegemoetkoming die chronisch zieken kregen via het CAK.
- Er gaan strenge regels gelden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen chronisch zieken zelf hun zorg regelen, maar nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb meer toegewezen. Voor chronisch zieken die nu al een pgb hebben verandert er niks.

Eigen risico
Het eigen risico stijgt komend jaar van € 350,- naar € 360,-.
Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je de kosten tot het bedrag van je eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor zorg door de huisarts, (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg, bruikleenartikelen, gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) en de griepprik voor risicogroepen. Verder kan het zijn dat je voor zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg en een hoorapparaat.

Er zijn zorgverzekeraars die ervoor kiezen om bepaalde geneesmiddelen van een bepaalde fabrikant (‘preferent’) niet onder het eigen risico te laten vallen. Dat is bij Bewuzt, IZA (naturapolis), IZZ , Univé, Univé Zekur, UMC en VGZ. Dat kan aantrekkelijk zijn bij gebruik van tamoxifen of één van de aromataseremmers, als je verder geen zorgkosten hebt.

Afbeelding

Als je geen zorgkosten verwacht in 2014 en alleen maar controle hebt, kun je ervoor kiezen om eind 2013 nog een controle te plannen, 2014 over te slaan en dan in januari 2015 weer een controle te plannen. Als je dan in december 2015 weer een controle plant, kun je 2016 overslaan en in januari 2017 weer een controle plannen. Dat scheelt je dan eens per twee jaar je eigen risico.

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je, als je zorgkosten maakt, het eigen risico in termijnen terugbetalen.

Vrijwillig hoger eigen risico
Je kunt je basispremie verlagen door zelf te kiezen voor een hóger eigen risico dan het wettelijke eigen risico van €360,-. Als je midden in je behandelingen zit, is dat eigen risico echter heel snel en eenvoudig opgebruikt. Het is dan dus niet verstandig om het standaard eigen risico te verhogen in ruil voor lagere premie. De besparing van minder premie ben je dan direct kwijt aan dat hogere eigen risico. Als je in andere jaren voor een hoger eigen risico hebt gekozen, pas dat dan aan naar €360,-.

Korting bij in één keer betalen
Bij een aantal verzekeraars kun je de premie voor het hele jaar in één keer betalen en dan krijg je bijvoorbeeld 3% korting. Als je de middelen hebt om dat te doen, is dat verstandig. Je verdient er meer mee dan dat je dat geld op een spaarrekening laat staan, waar momenteel de rente veel lager is dan 3%.

Opzeggen en afsluiten zorgverzekering
Wie wil wisselen van zorgverzekeraar, kan dat elk jaar doen tot en met 31 december. De verzekering moet vóór 31-12-2013 uiterlijk om 23.59 worden opgezegd. Als je nog niet goed weet waar je je opnieuw wilt verzekeren dan heb je daarna nog wel even de tijd: het afsluiten van een nieuwe verzekering kan namelijk tot en met 31 januari. Bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering vóór 1 januari gaat het opzeggen automatisch. De nieuwe zorgverzekeraar regelt dit dan met de oude zorgverzekeraar.

Als je zorg nodig hebt is niet alleen de premie maar ook de dienstverlening en bereikbaarheid van een verzekeraar voor overleg van belang. Goedkoop kan dan duurkoop zijn. Weeg zorgvuldig af wat voor jou het belangrijkste is.

Acceptatieplicht in de basisverzekering – risicoloos overstappen
Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht en dus is overstappen in Nederland risicoloos. De meeste zorg voor borstkankerpatiënten zit gewoon in de basisverzekering. Alle ziekenhuiszorg: onderzoeken, behandelingen en consulten van specialisten die daarbij nodig zijn zoals opgenomen in de behandelstandaard Borstkanker worden gewoon vergoed. Ook een (deel)prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering, net als een pruik bij haarverlies of een armkous bij lymfeoedeem. Daarvoor is de basisverzekering dus voldoende.

Medische selectie in de aanvullende verzekering?
Voor aanvullende verzekeringen geldt géén acceptatieplicht. Bij de meeste aanvullende verzekeringen wordt echter géén medische verklaring gevraagd. Het kán wel.

De basisverzekering kun je bij elke verzekeraar afsluiten en dat geldt ook voor een aanvullende verzekering. Je kunt de basisverzekering en de aanvullende verzekering bij twee verschillende verzekeraars onderbrengen. Het kan wel zijn dat de verzekeraar extra kosten in rekening brengt als je alleen een aanvullende verzekering afsluit.

Op Independer en Consumentenbond kun je zorgverzekeringen vergelijken. Maak je een vergelijking, dan staat er in het overzicht van zorgverzekeringen of een verzekeraar een ‘directe acceptatie’ heeft. Staat hier een kruis, dan moet je een medische verklaring invullen voor de aanvullende verzekering. Staat bij ‘directe acceptatie’ een vink, is er geen medische keuring en word je direct geaccepteerd voor de aanvullende verzekering.

Kinderen tot 18 jaar worden vrijwel overal gratis meeverzekerd voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Kijk dus wat de gevolgen voor jou zijn, maar ook voor je gezin.

Aanvullende verzekering met medische verklaring
Sommige aanvullende verzekeringen, dat zijn dan vaak de meest uitgebreide pakketten en tandartsverzekeringen, kennen een drempel in de vorm van een medische verklaring / vragenlijst.

Op basis van die medische verklaring mág een verzekeraar je voor de aanvullende verzekering weigeren. Borstkanker in het verleden kan een reden zijn om je te weigeren voor de onderdelen in een aanvullende verzekering waarvan het zeker is dat je die gaat gebruiken. Toets dit dus eerst voordat je je lopende verzekering opzegt! Als er een medische verklaring vereist is, is het verstandig éérst een nieuwe verzekering af te sluiten voordat je de oude opzegt.

Machtigingen
Lopende ‘verplichtingen’ (ook machtigingen) worden door verzekeraars overgenomen bij overstap, zeker als de geleverde zorg onderdeel is van het verzekerde pakket: de basisverzekering. Alle machtigingen die worden afgegeven voor een aanspraak in de basisverzekering, zijn door verzekeraars op dezelfde gronden beoordeeld (iedere verzekeraar is hierbij een uitvoerder van de criteria die gesteld zijn door het College voor Zorgverzekeringen - een adviesorgaan van de overheid) en dus worden díe overgenomen. Als je hier onzeker over bent, kun je vooraf hier gericht naar vragen per mail. Vraag altijd om een schriftelijk antwoord of een schriftelijke bevestiging van een telefonisch bericht.

Als er ook een deel van de machtiging uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, dan is dát niet zonder meer overdraagbaar, tenzij de nieuwe aanvullende verzekering die je afsluit hetzelfde biedt zonder drempel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij vergoeding van zittend vervoer naar bestraling of chemotherapie uit de basisverzekering en eventueel een tegemoetkoming in de wettelijke eigen bijdrage die soms vanuit de aanvullende verzekering wordt tegemoet gekomen. Als de zorg al is gestart bij je ‘oude zorgverzekeraar’ dan wordt die daar nog afgerekend. Als de zorg door de ‘oude verzekeraar’ is gemachtigd maar pas wordt ‘verzilverd’ na je overstap, dan neemt dus de ‘nieuwe verzekeraar’ die verplichting over.

Basisverzekering voor protheses en therapeutische elastische armkousen
Binnen de basisverzekering vallende hulpmiddelen zijn in relatie tot borstkanker de borstprothese en de Therapeutische Elastische Armkous (TEK). Voor een aantal hulpmiddelen hanteert de zorgverzekeraar richtlijnen voor de gebruikstermijn. Voor borstprothesen is dat in 2014 twee jaar en voor een TEK is dat een jaar. Vervanging binnen de termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel niet meer passend is. Voor een aanvraag voor vervanging gelden dan dezelfde eisen (indicatie, nut, noodzaak) als bij aanvraag voor de eerste verstrekking.

In aanvang behoort tot de basisverzekering: 1 kous/ 1 paar, na 3 mnd 2 stuks, na 12 mnd 2 stuks. Dus ieder jaar twee kousen. Er moet sprake zijn van een ‘passende voorziening’ en afhankelijk van je activiteiten en leefpatroon (werk, kinderen) kan een passende voorziening voor iedereen verschillend zijn. Een leverancier werkt met gemiddelden en dan zijn er dus ook uitschieters naar boven.

De leverancier zal het recht op een passende voorziening niet altijd zelf benoemen, maar je hoeft dus niet met kapotte kousen of protheses door te lopen als er sprake is van keurig (maar intensief) gebruik en onderhoud.

Aanvullende verzekering; relevantie van onderdelen
Het is zinnig om alle onderdelen in je aanvullende verzekering door te spitten op hun relevantie voor jou en om te beoordelen of een aanvullende verzekering überhaupt zinnig is. Als je gezond bent en weinig tot geen zorg nodig hebt, heb je in principe geen aanvullende verzekering nodig. De basisverzekering dekt alle basiszorg. Het is dan wel slim om een spaarpotje aan te leggen voor onverwachte kosten. Oriënteer je dus goed op wat voor jou belangrijk is.

Een aanvullende verzekering is waar een verzekeraar zijn inkomsten vandaan haalt. De premie van de basisverzekering is om de werkelijke zorgkosten uit het basispakket van de verzekerden én de afhandeling en zorginkoop daarvan te kunnen dekken. Een aanvullende verzekering bestaat vaak uit veel dingen waar je geen gebruik van maakt.

Aanvullende verzekeringen van de diverse verzekeraars verschillen qua inhoud vaak niet zoveel van elkaar. Kijk dus goed welke onderdelen je aanspreken/ interessant voor je zouden zijn en of je er gebruik van zou maken.
Vraag je af: ‘Wat kost een verzekering per jaar’ en ‘wat kost het als je een consult of aanschaf zélf betaalt of doet?’ Als je kleine uitgaven zelf kunt doen is verzekeren vaak niet nodig of zelfs duurder.

Polisvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden
Kijk ook goed naar de polis- en verzekeringsvoorwaarden. Een zorgverzekeraar kan losse modules aanbieden, maar het kan zijn dat pas in de verzekeringsvoorwaarden staat wat de voorwaarden zijn in geval van een losse afname van modules, zonder basisverzekering. De slogan ‘Per maand opzegbaar’ en de flexibiliteit die je denkt te verkrijgen, geldt bijvoorbeeld alleen in combinatie met basisverzekering en bij apart afsluiten is dat alleen mogelijk voor het gehele kalenderjaar (inclusief eventuele wachttijden voordat je aanspraak kunt doen op de module). Ook kan de premie anders zijn dan op de voorpagina van de site te vinden in een tabel én kunnen er extra administratiekosten bijkomen.

Dit soort verschillen zijn geen uitzondering en de meeste verzekeringen kennen ook nadere verzekeringsvoorwaarden. Lees dus goed!
Soms wordt er een maximumbedrag gehanteerd voor bijvoorbeeld fysiotherapie dat in verhouding tot de kosten voor behandelingen dan eigenlijk maar een karige vergoeding is. Een ‘gewone’ zitting fysiotherapie is rond de €28,-. Een maximum bedrag van €250,- dekt dan dus negen behandelingen. Een zitting lymfedrainaige is ruim €42,- en dan worden er maar 5 behandelingen door de aanvullende verzekering gedekt. Bij het afsluiten van een nieuwe aanvullende verzekering zijn er soms wachttijden voordat je werkelijk van de verstrekking gebruik kunt gaan maken. Dat kan heel onwenselijk zijn. Kijk goed of wat je betaalt in verhouding staat tot wat de verzekeraar vergoedt. Maak je eigen afwegingen!
Natura of restitutie?
Op Independer en Consumentenbond kun je zien of je vrije zorgkeuze hebt oftewel naar welke zorgverlener of naar welk ziekenhuis je gaat.

Natura
Bij een natura-polis zijn er tussen zorgverzekeraar en aanbieder afspraken gemaakt over service- en dienstverlening, over kwaliteit van zorg en over de prijs. Zorg wordt volledig vergoed als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan wordt slechts een percentage vergoed.

Restitutie
Bij een restitutiepolis heb je een vrije keuze én daarom een hogere premie, naast een eigen administratie. In principe worden binnen een restitutiepolis alle kosten die je maakt, vergoed. Jij betaalt de zorgverlener en de verzekeraar betaalt jou. Om niet voor te hoeven schieten, kún je wachten met het betalen van de rekening van de zorgverlener tot het bedrag door de verzekeraar op je rekening is gestort. Als dat langer duurt, wordt de zorgverlener daar niet vrolijk van en mag hij je sommeren tot betalen; hij heeft een betaalrelatie met jou en niet met je verzekeraar.

De keerzijde van een restitutiepolis kan zijn dat bij de vergoeding uit wordt gegaan van een marktconform tarief. De werkelijke kosten die een niet-gecontracteerde aanbieder in rekening brengt (zoals een particuliere kliniek) kunnen hoger liggen dan dat tarief waardoor het verschil zelf moet worden betaald.

Voor zorg die gemachtigd moet worden, zoals een DIEP-borstreconstructie in het buitenland, geldt vaak ook – gebaseerd op het maximum Nederlands tarief - een lagere vergoeding dan de kosten die het betreffende ziekenhuis bij jou in rekening brengt.

Als je voorheen een restitutiepolis had,en nu recent bent geconfronteerd met borstkanker waarvan de meeste kosten pas in 2014 in rekening worden gebracht omdat behandelingen dán plaats gaan vinden, is het misschien handig om over te stappen van restitutie naar natura. Dat bespaart je veel regelen en administreren én de schok van de enorme kosten die met je behandelingen gepaard gaan.

Ook bij een behoefte aan zorg in het buitenland is het soms juist handiger om over te stappen naar een natura verzekering van een (grotere) verzekeraar die directe inkoop pleegt over de grens (en dus niet werkt met machtigingen voor vergoeding achteraf) omdat er dan geen financiële risico's zijn bij de behandeling in het buitenland.

Meer informatie over Natura- en Restitutieverzekeringen lees je hier.

Chronische fysiotherapie in de basisverzekering
Fysiotherapie valt alleen voor enkele chronische aandoeningen onder de basisverzekering. In 2013 en ook voor 2014 is die drempel op 20 behandelingen gesteld. Die kunnen eventueel door een aanvullende verzekering worden opgevangen. Voor aandoeningen die niet op de ‘lijst’ voorkomen, kan dus alleen de aanvullende verzekering behandelingen vergoeden.

Voor diegenen die door bestralingsschade en/of okselklierdissectie en/of amputatie chronische fysiotherapie nodig hebben in verband met verklevingen, verlittekening en/of lymfe-oedeem is de maatregel dat de eerste twintig behandelingen niet meer onder de basisverzekering zullen vallen mogelijk van grote impact op eventuele zorgkosten voor fysiotherapie in 2014. Gelukkig worden alle behandelingen die daarna nodig zijn in het geval van een chronische aandoening die staat benoemd in de lijst van het ministerie van VWS wel vanuit de basisverzekering vergoed. Er is dan geen maximum aantal behandelingen.

Binnen deze lijst zijn – buiten enkele genoemde behandelingen bij uitzaaiingen - vooral van toepassing:
- B7 frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (maximaal twaalf maanden behandeling)
- D3 lymfoedeem
- en D4 littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma.

Er is een jaarlijkse verwijzing nodig van je huisarts, oncoloog of chirurg. Deze verklaring of aanvraag heeft de fysiotherapeut nodig om zich te kunnen verantwoorden aan de verzekeraar als die er om vraagt. Als deze behandelingen al in 2013 zijn gestart dan is de grens van 20 behandelingen vaak al gepasseerd. Als er nog niet 20 behandelingen zijn betaald, dan worden er in 2014 de nog resterende behandelingen in rekening gebracht.

Zijn behandelingen al eerder gestart dan wordt de chronische indicatie in principe ieder jaar verlengd. Je hoeft dan niet ieder jaar de eerste 20 behandelingen zelf te betalen ( alleen het eerste jaar). Bij een nieuwe chronische indicatie moeten dus de eerste 20 behandelingen zelf worden betaald of kan (voor een deel) een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Je zult voor jezelf uit moeten maken hoevéél je dat kost en of het goedkoper is om dit zelf te betalen dan een aanvullende verzekering af te sluiten.

Mocht je om een andere reden fysiotherapie nodig hebben dan je chronische indicatie, dan moet je dat wel zelf betalen of uit de aanvullende verzekering.
Mocht je na je diagnose in 2013 en (de start van) alle behandelingen nu in 2014 lymfeoedeem ontwikkelen,zou je geconfronteerd kunnen worden met € 880,- (20 maal € 44,-) aan eigen kosten voor de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening. Mocht je daarnaast bijvoorbeeld ook Herstel en Balans willen doen dan ben je eveneens rond de € 800,- kwijt. Totaal € 1680,-. Tegen dát risico kan je je dus verzekeren... Want als je dat afzet tegen een aanvullende verzekering van ongeveer € 40,- dan zijn de kosten van deze verzekering 12 x € 40,- = 440,- een stuk lager. Kijk wél goed in de polisvoorwaarden of deze verstrekkingen er in vallen.


Overstappen en eerste 20 behandelingen nog niet vol
Het maakt niet uit bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Altijd zijn de eerste twintig behandelingen voor jezelf (of de aanvullende verzekering) en daarna start pas de basisverzekering. Ook als je overstapt, gaat na 20 keer de basisverzekering de zorgkosten dekken. Het gaat wel eens mis en het is soms even puzzelen om die eerste twintig vast te stellen, maar dat kan altijd via je eigen therapeut (die kan een behandeloverzicht uitdraaien).

Laatste noot: Als je al langer fysiotherapie hebt, is het raadzaam om bij je fysiotherapeut te checken of je op Code 1: Chronische indicatie in zijn systeem staat en of de behandelingen inderdaad bij je verzekeraar onder die code worden gedeclareerd.

Als dat het geval is, wordt bij een natura verzekering alles vergoed via de zorgverzekeraar. In geval van een restitutieverzekering kan je de nota met de juiste code bij de verzekeraar indienen. Als je behandelingen niet op de juiste code worden ingediend dan krijg je een nota van je fysio zélf of loopt de betaling ongemerkt via je aanvullende verzekering tot het maximum daar is bereikt, terwijl de zorg ten laste van de basisverzekering moet worden gebracht. Check dat!

Nog geen rekening gehad voor eigen risico?
Het kan zo zijn dat zorgaanbieders lang wachten met het sturen van nota’s. Ziekenhuizen sturen pas een nota als de zorg (of de Diagnose Behandel Combinatie: DBC/DOT) is afgesloten en zo kan het zijn dat voor zorg die in 2013 is geleverd er pas in 2014 een declaratie volgt. Wat wordt gebruikt voor de heffing van het eigen risico is de datum van opening van de DBC. Ook als deze pas in 2014 wordt gedeclareerd (lees afgesloten) dan geldt toch de startdatum. Díe DBC geldt dan voor het eigen risico van 2013 en niet voor het eigen risico in 2014. Als er vervolgbehandelingen starten in 2013 dan is dat met een nieuwe DBC en die wordt dan ten laste van het eigen risico in 2014 gebracht. Als er onderzoek wordt verricht op materiaal, geldt de datum van dat onderzoek.

Korting vanwege collectieve verzekering
Als je bij je werkgever verzekerd bent, krijg je extra korting omdat alle werknemers dan collectief verzekerd zijn. Ook als je geen collectieve verzekering via je werkgever hebt, kun je je aansluiten bij een collectief. In een aantal gemeentes kun je je met een bijstandsuitkering of minimum inkomen aansluiten bij een collectieve verzekering van de gemeente. Je kunt een collectieve verzekering afsluiten via een vereniging. Bekende voorbeelden zijn Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO, de Consumentenbond, kruisverenigingen, patiëntenverenigingen (Longfonds, Diabetesvereniging, MS fonds) of vakbond. Voor ZZP-ers heb je speciale collectieven. Ook kun je je aansluiten bij een consumentenorganisatie, zoals United Consumers. De korting verschilt per organisatie en per zorgverzekeraar. Er is ook verschil korting op de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Wat kan interessant zijn als je borstkanker hebt (gehad)?
- Vergoeding van zwemprotheses, plakstrips of protheselingerie en -badkleding
- Vergoeding van niet-spoedeisende hulp in het buitenland, bijvoorbeeld een borstreconstructie, als de zorgverzekeraars geen contract heeft met het ziekenhuis van keuze.
- Vergoeding van eigen bijdrage op geneesmiddelen
- Vergoeding van fysiotherapie en/of oedeemtherapie
- Vergoeding van lidmaatschap van een patiëntenvereniging
- Vergoeding van pruiken
- Vergoeding van vervoer of taxivervoer
- Vergoeding van alternatieve therapie en/of medicijnen
- Hier kun je aangeven dat je informatie wilt over psychosociale oncologie (waaronder Herstel en Balans, een revalidatieprogramma voor kankerpatiënten). Hier vind je hoe die vergoeding was in 2013. Een actuele lijst voor 2014 hebben we niet kunnen vinden.
- Vergoeding van Mammaprint vanuit de aanvullende verzekering (genetische test die aangeeft of jouw tumor hoog risico of laag risico geeft op uitzaaiingen zonder nabehandelingen)
- Vergoeding van de eigen bijdrage bij verblijf in een hospice
- Vergoeding van geneesmiddelen Buiten Reglement Farmaceutische Zorg (geneesmiddelen op recept waar geen vergoeding voor is)
- Vergoeding van reiskosten van en naar het ziekenhuis en overnachtingskosten voor gezinsleden

Mocht je vragen hebben, stel dan je vraag op http://www.borstkankervragen.nl

Bronnen: http://www.independer.nl, http://www.consumentenbond.nl, http://www.borstkankervragen.nl

Deze informatie kunt u ook hier ook downloaden.

Disclaimer
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Stichting Borstkankeractie niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Stichting Borstkankeractie raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Jeanette

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Jeanette » wo 20 nov 2013, 19:13

Team schreef:

Restitutie
Bij een restitutiepolis heb je een vrije keuze én daarom een hogere premie, naast een eigen administratie. In principe worden binnen een restitutiepolis alle kosten die je maakt, vergoed. Jij betaalt de zorgverlener en de verzekeraar betaalt jou. Om niet voor te hoeven schieten, kún je wachten met het betalen van de rekening van de zorgverlener tot het bedrag door de verzekeraar op je rekening is gestort. Als dat langer duurt, wordt de zorgverlener daar niet vrolijk van en mag hij je sommeren tot betalen; hij heeft een betaalrelatie met jou en niet met je verzekeraar.
Oei ik schrik hier een beetje van. Heb mijn verzekering overgezet naar restitutie vanwege de vrije keuze. Moet je ALTIJD voorschieten? Dus ook bij gecontracteerde ziekenhuizen?

Gebruikersavatar
Dees
Beheerder
Berichten: 4758
Lid geworden op: di 15 mei 2012, 08:27

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Dees » wo 20 nov 2013, 19:32

Hoi Jeanette, je kunt heel prima de factuur éérst indienen bij de zorgverzekeraar, wachten tot het geld op je rekening staat en dan pas betalen. Dan hoef je dus niet voor te schieten.
Groeten, Dees
Gezondheidswetenschapper (Gezondheidsvoorlichting en Geestelijke Gezondheidkunde) * Gewerkt in farmaceutische industrie oncologie o.a. op het gebied van borstkanker * Zelf diagnose borstkanker op 36-jarige leeftijd (2007) * www.caseofdees.wordpress.com

Jeanette

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Jeanette » wo 20 nov 2013, 20:34

Mits ze snel van betalen zijn. :mrgreen:

Maar mijn vraag is eigenlijk moet je altijd voorschieten? Ook bij gecontracteerde zorg?

Ik had begrepen van de klantenservice dat het bij gecontracteerde hulpverleners niet zo was, dat dan de rekeningen wel rechtstreeks naar de verzekering ging. Nu ik bovenstaande tekst lees ga ik twijfelen of ik wel goed ben voorgelicht.

Jeanette

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Jeanette » do 21 nov 2013, 08:36

Ik heb even gebeld met mijn verzekeraar. Pfiew slecht geslapen voor niks!

Bij een restitutie polis moet je alleen voorschieten bij niet gecontracteerde zorgverleners. Hebben ze een contract met de verzekeraar dan wordt de zorg rechtstreeks aan de zorgverlener uitbetaald.

Jeanette

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Jeanette » di 10 dec 2013, 09:00

Ik zal deze week de offerte wel ontvangen van dr. Hamdi. Als ik die nu opstuur naar Achmea (zo vlak voor het einde van de periode), kunnen zij dan beslissen dat ik uit de aanvullende verzekering gezet wordt? Dit omdat verzekeraars toch autonoom mogen beslissen of ze een verzekeraar accepteren voor de aanvullende? Ik héb al een aanvullende verzekering.

Pien

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Pien » ma 16 dec 2013, 23:29

Hoi Jeanette,

Een eventuele acceptatie geldt alleen voor een nieuwe aanvullende verzekering.
Een lopende aanvullende verzekering kan nooit eenzijdig worden opgezegd door de verzekeraar.
Dat zou alleen kunnen bij premieachterstand of wanbetaling.
Een verzekering wordt automatisch weer vooreen jaar verlengd.
Dus als je wilt opzeggen moet het initiatief van jou komen en komt nooit van de verzekeraar...

Groeten,
Pien

Marie-Jose

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Marie-Jose » di 31 dec 2013, 10:30

Ik heb net vandaag 31-12 een afwijzing gehad op machtiging voor een lymfe reconstructie bij Dr. Hamdi van Univé. Wat nu?? Unive heeft akkoord gegeven op de onderzoeken, daaruit komt naar voren dat de diagnose van ernstig lymfoedeem grade II werd vast gesteld. Nu willen ze de operatie niet vergoeden...Wie heeft er tips?
Ik heb mijn verzekering bij Univé direct opgezegd.

Groeten, Marie-Jose

Gebruikersavatar
Dees
Beheerder
Berichten: 4758
Lid geworden op: di 15 mei 2012, 08:27

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Dees » wo 01 jan 2014, 18:24

Beste Marie-José, je hebt een maand de tijd om een nieuwe zorgverzekering te zoeken.

Een lymfe reconstructie valt officieel niet in de basisverzekering. Daar kun je dus geen toestemming voor krijgen. Soms besluit Hamdi lymfe transplantatie te doen in het kader van een borstreconstructie of met een mooi woord, symmetrisatie, het gelijkmaken van beide borsten. Borstreconstructie en symmetrisatie vallen wel in de basisverzekering.

Professor Hamdi opereert tegenwoordig in het UZ Brussel en in het Edith Cavell in Brussel. Ik ben op dit moment niet op de hoogte van zorgverzekeraars die een contract hebben met één van de twee ziekenhuizen. Dat betekent dat als je een Natura-verzekering hebt waarschijnlijk niet alle kosten worden vergoed, maar slechts een deel daarvan.

Wat je zou kunnen doen, is een restitutieverzekering afsluiten en een aanvullende verzekering met in de dekking 200% van het Nederlandse tarief. Bijvoorbeeld bij PNOzorg kun je een restitutieverzekering krijgen (een natura-verzekering heeft PNO niet). Elk aanvullend pakket vergoedt 100% met een maximum van 2 x Nederlands tarief.

De informatie van Menzis vind ik vrij onduidelijk. Daar staat bij het aanvullende pakket Extraverzorgd3 dat er '100% aanvulling is op de hoofdverzekering. Ik weet niet precies wat dat betekent.

Ik vraag nog even voor je na hoe en wat.
Groeten, Dees
Gezondheidswetenschapper (Gezondheidsvoorlichting en Geestelijke Gezondheidkunde) * Gewerkt in farmaceutische industrie oncologie o.a. op het gebied van borstkanker * Zelf diagnose borstkanker op 36-jarige leeftijd (2007) * www.caseofdees.wordpress.com

Gebruikersavatar
Sanne
Beheerder
Berichten: 308
Lid geworden op: zo 06 mei 2012, 10:32

Re: NIEUWE zorgverzekering in 2014 en borstkanker?

Bericht door Sanne » wo 01 jan 2014, 22:13

Marie-Jose schreef:Ik heb net vandaag 31-12 een afwijzing gehad op machtiging voor een lymfe reconstructie bij Dr. Hamdi van Univé. Wat nu?? Unive heeft akkoord gegeven op de onderzoeken, daaruit komt naar voren dat de diagnose van ernstig lymfoedeem grade II werd vast gesteld. Nu willen ze de operatie niet vergoeden...Wie heeft er tips?
Ik heb mijn verzekering bij Univé direct opgezegd.

Groeten, Marie-Jose
Hallo Marie-Jose,

Zoals Dees al schrijft valt het uitvoeren van een lymfeklierreconstructie in Nederland niet onder de basisverzekering en wordt de behandeling beschouwd als experimentele zorg. Aan behandelingen waarvoor een machtiging wordt gevraagd voor vergoeding in het buitenland geldt dat een machtiging alleen mag worden verstrekt als die zorg ook tot de verzekerde zorg behoort. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), een adviesorgaan voor de overheid om wettelijk verzekerde aanspraken vast te stellen, heeft gesteld dat een lymfekliertransplantatie/reconstructie niet onder de verzekerde zorg valt en dus mag geen enkele verzekeraar hiervoor een machtiging afgeven. Ik kan het helaas niet mooier maken...
Ik heb wél een advies. In Drachten; het ziekenhuis Nije Smellinghe, is er veel expertise over de conservatieve en ook chirurgische behandeling van lymfe-oedeem.
Wellicht kan je bij hen terecht voor een beoordeling van de behandelmogelijkheden in jouw situatie?
Ik weet niet of je alleen voor lymfekliertransplantatie bij Hamdi terecht bent gekomen. Hij heeft vooral faam om zijn borstreconstructiechirurgie.
Mocht je daarvoor een machtiging nodig hebben, dan valt díe ingreep wél onder de basisverzekering. Het is dan handig om te zoeken naar een (grotere) zorgverzekeraar met contracten met Belgische ziekenhuizen. CZ, VGZ en Achmea zouden een optie kunnen zijn. Op diverse vergelijkingssites kan je informatie vinden die je kunnen helpen bij het maken van een voor jou goede keuze. Succes!
Groet, Sanne
Verpleegkundige en Bestuurskundige. Werkzaam als strategisch adviseur bij een zorgverzekeraar en expert op innovaties in de zorg. Kennis van zorgaanspraken in de zorgverzekering, vergoedingen en (on)mogelijkheden en daarbij kritische ervaringsdeskundige met borstkanker in 2007, 2011 en 2012.

Gesloten

Terug naar “December 2013”